سلام وسلام وسلام

ازعنوان پرسلام حتمآ متوجه شديد که هم عذر خواهی ميکنم وهم اضهار دلتنگی از اين همه دوری راستش مشکل از ای اس پی اراک ميباشد که ما از آن استفاده ميکنيم انشاءالله بزودی درست ميشود باميد ديدار

قاسم جاويد تهران

۲۱/۰۷/۱۳۸۳

/ 0 نظر / 5 بازدید