:عناوين مهمترين خبرهای کميجان در ۲ماه گذشته

۱-استعفای آقای نعمتی شهردار کميجان وانتصاب آقای عباس کميجانی به سمت سرپرست شهرداری

۲-نشست فرماندار شهرستان با مردم در هفته دولت(مصاحبه با جناب آقای شعيبی فرماندار محترم شهرستان کميجان انشاءالله بزودی)

 ۳-نشست فرماندار با  جوانان ؛ورزشکاران ؛کسبه و معتمدين کميجان (که بنده جرء هيچيک نبودم)

۴-شروع بکار دانشگاه آزاد کميجان در سال دوم فعالييت خود (مصاحبه با رييس دانشگاه بزودی)

۵- عدم برگزاری جلسه نشست شورای اسلامی کميجان با مردم

و......

/ 0 نظر / 7 بازدید