سیزدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان :

درسیزدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی کلیات طرح جامع شهرستان کمیجان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مرکزی، استاندارمرکزی دراین جلسه گفت:طرح جامع شهرستان کمیجان درشهریورماه گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که با تصویب این طرح امکان توسعه همه جانبه آن فراهم خواهد شد.

عبدالله سهرابی افزود:شهرستان کمیجان به دلیل موقعیت خاص اقلیمی، صنعتی و اقتصادی خود ازنقاط استراتژیک استان مرکزی محسوب می شود که می طلبد برای رشد آن برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کلیه شاخصه های توسعه در این طرح لحاظ شده است افزود: با اجرای طرح جامع شهرستان کمیجان فاصله این شهرستان با تهران90 کیلومتر کاهش می یابد.

محمد رضا امامی معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری مرکزی نیز دراین نشست گفت:به منظور کاهش مشکلات دستگاههای اجرایی در مورد نیروی انسانی، دستگاهها باید نیازهای خود را هرچه سریعتر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت حل مشکل ارسال کنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید