وقتی هريك از كميجانيها وارد اينترنت شده و با نام كميجان جستجو نمايند يك عکس به نمايش در می آيد كه برای بينندگان مشخص نيست كه اين عكس مربوط به کجاست اين عكس مربوط به مقبره حاج رضوان است كه گويا  يک  نقاش جهانگرد آنرا ترسيم كرده است و به عنوان يكی از تصاوير استان مركزی دراينترنت موجود است و به نام كميجان ظاهر ميشود .

رسام و نقاش هركه بوده دستش درد نكند . اين عكس در صفحه ۴۷ كتاب اطلس تصاوير ايران در سازمان

  جغرافيايی تحت نام ،، اراك دورنمای امامزاده و آبادی كميجان  ،، از پروژه ۱۵۸  به چاپ رسيده است

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید