در انتخابات ۲سالانه  مجمع امور صنفی شهرستان کمیجان ترکیب جدید این مجمع به شرح زیر تعیین گردید:

۱-   مهدی کمیجانی     رئیس

۲- علیرضا اسلامی   نایب رئیس

۳- علی اصغر افشار   نایب رئیس دوم

۴- ابوالقاسم جاویدراد  خزانه دار

۵- علیرضا دبیری    دبیر

/ 0 نظر / 10 بازدید