تشکر واعتذار و......!!

در روزهای اخیر اهالی محترم وبزرگوار بخش خنداب با فرا رسیدن هفته بزرگداشت شهدای هفتم تیر از نعمت اداره اسناد ومدارک بهره مند گردیدند که جا دارد ضمن تبریک به مردم خنداب که به خواسته به حق خود رسیدند از مسئولین هم تشکر وقدردانی نموده ودر این راستا ازمردم شهید پرور وهمیشه درصحنه شهرستان کمیجان بعلت عدم بر خورداری از اداره ثبت اسناد واملاک ورویارویی با مشکلات عدیده بعلت همین بی توجهی وبی مهری عذرخواهی می گردد.

باشد که مسئولین رده بالا با این مردم فهیم وانقلابی از در مهر ومهربانی در آیند بامید آنروز

                                     علی فخار نیا (دبیر آموزش وپرورش شهرستان کمیجان)

                         ******

ارتجاع آنهم در نانواییها!!!!!

مدت زمانی چون خواب شیرین در کمیجان نه تنها صفی برای خرید نان نبود بلکه بعلت اقتدار در مدیریت جناب آقای محمد کردی (بخشدار سابق)برخی از عزیزان خباز مازاد نان خود را جهت فروش به شهرها وروستاهای دیگرمی بردند ؛اما شهرستان شدن همان وکاستن از زمان پخت وافزوده شدن به صفوف جلوی نانواییها همان ؛ پس :

         آنچه صفها را زند یکجا کنار                    اقتدار است اقتدار است اقتدار

دیگر آنکه در همان رویای صادقه فروشندگی مواد سوختی کمیجان به جایگاه شبانه روزی عرضه مواد سوختی ارتقاء پیدا کرد که اکنون با الگو برداری از شعار قدیم وجدید "هر ایرانی یک اتومبیل"جایگاه مواد سوختی کمیجان با شعار "يک جایگاه یک پمپ سالم " به یک شهرستان وتوابع خدمت رسانی می کند!!

 به علت استفاده از یک پمپ از سه پمپ موجود در جایگاه؛ صف طولانی اتومبیل و موتور سیکلت بوجود می آمده وباعث اتلاف وقت بسياری ميشود.

به امید آمدن فرمانداری به اقتدار بدرود

                                     علی فخارنیا(دبیر آموزش وپرورش شهرستان کمیجان)

/ 0 نظر / 6 بازدید