کمیجان 12 ساعت با استاندار

مهندس سهرابی استاندار استان مرکزی روز دوشنبه 28 آذر ماه ساعت 8/30 صبح به اتفاق 35 تن از معاونین ومدیران ارشد استان وارد کمیجان شدند وازسوی فرماندار واهالی کمیجان مورد استقبال قرار گرفتند

برنامه ها ودیدارهای استاندار محترم در کمیجان:

- بازدید از بیمارستان کمیجان و دادن مژده راه اندازی بخشهایی از آن در 2ماه آینده

- شرکت در جاسه شورای اداری شهرستان واستماع گزارش کامل وجامع آقای شعیبی فرماندار شهرستان

- سخنرانی و استماع مشکلات مردم وپیگیری آن در همان جلسه از مدیران ارشد مربوطه

- بازدید از شهرک صنعتی کمیجان

- سفر به روستای وفس برای بازدید از طرح بازگشایی راه کمیجان - نوبران

- شرکت در جلسه تخصصی عصر

- سفر به شهر میلاجرد وسخنرانی

نکته حایز اهمییت حوصله ایشان در شنیدن سخنان مردم - اصرار بر حل مسشکلات مردم - فرستادن بازرس مخفی به شهر برای بررسی وگزارش مسایل شهر - تتاکید ایشان به زمان بندی برای اتمام طرحها و....

/ 0 نظر / 3 بازدید