عذرخواهی

سلام

بنا به اعلام تلفنی آقای جاويدراد َ ايشان از کميجان قادر به راه يافتن و بروز کردن اين وبلاگ نبوده اند و علت تاخير در بروز رسانی اين مشکل و کارها و گرفتاريهای بنايی نامبرده بوده و من ماموريت دارم بدينوسيله عذرخواهی ايشان را ابلاغ کنم .

/ 0 نظر / 12 بازدید