سلب آسايش ومزاحمت موتورسواران نيمه شب

چند تن از جوانان ونوجوانان کميجان در نيمه های شب سوار بر موتور سيکلت و حرکت با سرعت زياد در خيابانهای شهر باعث سلب آسايش مردم شهر شده اند ؛واقعآمسئوليت جلوگيری از مزاحمت اين افراد به عهده کيست؟؟

                                                    **************

کار ترميم خرابيها وچاله های آسفالت سطح خيابانهای شهر توسط شهرداری انجام گرديد (خسته نباشيد)

                                        **********

کسبه محترم وافرادی که موظف به پرداخت ماليات هستند می تواتند قبل از پايان تير ماه سالجاری جهت در يافت برگ اظهار نامه مالياتی  به اداره امور مالياتی شهرستان کميجان واقع در خيابان ۵۰ واحد روبروی تعميرگاه ضيغمی مراجعه نمايند.

                          ****************

/ 0 نظر / 9 بازدید