اولین جلسه باز معتادان خود معرف (‪ (NA‬شهرستان کمیجان برگزار شد.علی اکبر بادرستانی: مسئله مصرف مواد مخدر با تلاش بهزیستی به تنهایی حل نمی‌شود و مشارکت انجمن‌های غیردولتی نقش مهمی در کاهش مصرف این مواد دارد. درادامه این نشست تعدادی از معتادان خود معرف که موفق به ترک اعتیاد با حضور در جلسات انجمن ‪ NA‬شده بودند، تجربیات خود را از حضور دراین جلسات و اثر آن در ترک مواد مخدر را تشریح کردند. تا کنون حدود ‪ ۳۰‬نفربه عضویت انجمن معتادان خود معرف ‪ NA‬شهرستان کمیجان درآمده‌اند.

اولین جلسه باز معتادان خود معرف (‪ (NA‬شهرستان کمیجان برگزار شد 

 اولین جلسه باز معتادان خود معرف (‪ (NA‬شهرستان کمیجان از توابع استان مرکزی شامگاه چهارشنبه با حضور مسوولان و خانواده‌های این افراد برگزار شد. رییس اداره بهزیستی شهرستان کمیجان دراین نشست گفت: اطلاع‌رسانی در زمینه فعالیت ‪NGO‬ها را در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است.
 "علی اکبر بادرستانی" افزود: مسئله مصرف مواد مخدر با تلاش بهزیستی به تنهایی حل نمی‌شود و مشارکت انجمن‌های غیردولتی نقش مهمی در کاهش مصرف این مواد دارد. درادامه این نشست تعدادی از معتادان خود معرف که موفق به ترک اعتیاد با حضور در جلسات انجمن ‪ NA‬شده بودند، تجربیات خود را از حضور دراین جلسات و اثر آن در ترک مواد مخدر را تشریح کردند. تا کنون حدود ‪ ۳۰‬نفربه عضویت انجمن معتادان خود معرف ‪ NA‬شهرستان کمیجان درآمده‌اند.

/ 0 نظر / 10 بازدید