مجمع امور صنفی شهرستان کمیجان به عنوان رتبه برتر مجامع استان مرکزی

مجمع امور صنفی شهرستان کمیجان  عنوان رتبه  برتر  مجامع استان مرکزی را به خود اختصاص داد

بنا بر اعلام سازمان بازرگانی استان مجمع امور صنفی شهرستان کمیجان در سال گذشته  در بین ۹شهرستان  استان مقام اول را در ارائه خدمات و سامان دهی واحدهای صنفی  به خود اختصاص داده است این موفقییت را به اعضاء مجمع تبریک میگوییم

 اعضاء مجمع امور صنفی شهرستان کمیجان:

۱-ابوالقاسم جاویدراد   رئیس

۲- علیرضا اسلامی   نایب رئیس

۳- علیرضا دبیری    نایب رئیس دوم

۴- علی اصغر افشار   خزانه دار

۵- مهدی کمیجانی    دبیر

/ 0 نظر / 16 بازدید