آمار بازديد از کميجان خبر به نقل از آمار وبلاگ

آمار بازديد از کميجان خبر به نقل از آمار وبلاگ

icon_linebreak.gif 

 

 پراکندگی و آمار بازدیدها در کشورها

 86.09%476 نفر 526 مرتبه ایران IR.gif 2.95%16 نفر 18 مرتبه امارات متحده عربی AE.gif 1.64%8 نفر 10 مرتبه آلمان DE.gif 1.47%8 نفر 9 مرتبه آمریکا US.gif 1.15%7 نفر 7 مرتبه سوئد SE.gif 0.82%4 نفر 5 مرتبه ترکیه TR.gif 0.65%4 نفر 4 مرتبه بلژیک BE.gif 0.65%4 نفر 4 مرتبه نروژ NO.gif 0.65%4 نفر 4 مرتبه کانادا CA.gif 0.49%3 نفر 3 مرتبه جمهوري چك CZ.gif 100%555 نفر 611 مرتبه مجموع ---- 
/ 0 نظر / 10 بازدید