اينها عکس روی جلد تعدادی از کتابهای کميجان است

مطالب اين کتابها تماماٌ نوشته شده و حتی به رؤيت برخی از صاحب نظران و

علاقمندان کميجانی و فرماندار محترم شهرستان کميجان و شهردار قبلی شهر

کميجان نيز رسيده است .

هدف از ارائه آن به صاحب نظران ، دريافت نقطه نظرات آنان و جلب حمايت معنوی آنها

و فراهم نمودن زمينه چاپ و نشر آنها بوده است .

تاکنون متاسفانه حمايت کاملی از سوی بزرگان و معتمدين محل و شورای اسلامی

کميجان از اين پروژه بعمل نيامده است و من نيز که هدف اصلی ام ارائه نتيجه

بررسيها به دانش پژوهان و علاقمندان بوده ، تمامی متون آنها را در قالب وبلاگهای

پرشين بلاگ در اينترنت ارائه کرده ام .

و نشر کاغذی آنها بماند تا روز احساس نياز فرهنگی مردم و مسئولين کميجان .

به اميد آن روز ان شاء ا...

 

 

                                                                 

/ 0 نظر / 11 بازدید