مصاحبه با رييس دانشگاه آزاد واحد کميجان

جناب آقای رحيمی رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کميجان ضمن تبريک سال نو به تمام دوستداران علم وادب وضعيت اين دانشگاه را بشرح ذيل بيان نمودند:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کميجان در حال حاضر دارای ۶۲ دانشجو در رشته های الکترونيک وکامپيوتر ميباشد وبنا گرديده درسال ۸۳ رشته های کاردانی الکترونيک وکامپيوتر در دفترچه های کنکور لحاظ شود واز مهر ماه امسال؛دانشجو در رشته کارشناسی حسابداری به تعداد ۵۰ نفر (خواهران وبرادران) خواهيم داشت.

برای ايجاد رشته هايی چون عمران؛ فنی ومهندسی ؛ و.....با مديريت برنامه ريزی هماهنگ شده ودر صورت تائيد از سال آينده تعداد رشته های فعال را افزايش خواهيم داد.

برای ساخت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی کميجان خيرين محله انار کميجان زمينی بمساحت ۴۰ هکتار اهداء کرده اند وعمليات ساختمانی آن از سال۸۳ آغاز خواهد شد.

برای دانشجويان اين واحد؛ خوابگاه در نظر گرفته شده ودر جلسه گردهمايی کميجانيها درتهران مشکلات وموانع توسعه کمی وکيفی دانشگاه مطرح گرديدو چند تن از خيرين کميجان برای رفع اين مشکلات وتجهيز وسايل آموزشی قول مساعدت دادند.

                                     ****************

/ 0 نظر / 5 بازدید