POSter.jpg

خلاصه گزارش همایش

1-  عنوان همایش : اولین همایش علمی راه های توسعه پایدار با حضور نخبگان شهرستان کمیجان در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی .  

2-  اهداف :

1-2- شناسایی افراد نخبه منطقه و شناساندن آنها به یکدیگر .

2-2- ایجاد وحدت منطقه ای و برانگیختن انگیزه ارائه خدمات بیشتر به شهرستان .

3-2- شناسایی توانمندیهای افراد شرکت کننده در جهت استفاده از امکانات تخصصی و موقعیتهای شغلی آنان جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه شهرستان .

4-2- ریزش افکار و نظرات خبرگان در جهت معرفی طرحهای توسعه .

5-2- آشنایی مسئولان و مقامات دولتی استان و شهرستان با کارشناسان خبره بومی جهت برقراری ارتباط و بهره برداری از نظرات مشاوره ای آنان .

6-2- تقویت علقه های منطقه ای در بین مدعوین و شهروندان .

7-2- معرفی شخصیت های علمی و کارشناسی کشوری شهرستان به مردم در راستای فرهنگ سازی و الگوگیری درجهت تقویت و رشد علمی و آگاهی مردم .

8-2- تدوین مجموعه اطلاعات شهرستان و معرفی پتانسیل های سرمایه داری برای متقاضیان اجرای طرح های سرمایه ای و اقتصادی .

9-2- ایجاد ارتباط فکری و برنامه ای بین تشکل های مردم نهاد در شهرستان های کمیجان ، اراک ، تهران و قم .

10-2- تدوین آلبوم نخبگان شهرستان به منظور ایجاد ارتباطات بعدی .

3- ضرورت اجرا :

لزوم استفاده و بهره گیری از نظرات و هماهنگی با نیروهای علمی ، اجرایی و خلاق بومی در بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور سرعت بخشی به توسعه شهرستان و شناساندن استعدادهای بالقوه و بالفعل اقتصادی جهت رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال از طریق حمایتهای مشاوره ای و اجرایی شخصیت ها با خاستگاه بومی و شناساندن آنها به یکدیگر .

4- مخاطبین :

شخصیت های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و تأثیرگذار در توسعه شهرستان و مدیران عالی میانی و پایه در سطح شهرستان ، استان و کشور که دارای خاستگاه شهرستانی می باشند .

5- نحوه اجرا :

تشکیل ستاد برگزاری همایش به ریاست فرماندار شهرستان کمیجان و عضویت روسای               کمیته های :

الف ) کمیته علمی

ب) کمیته تبلیغات اطلاع رسانی

ج) کمیته پشتیبانی

د) مدیریت اجرای برنامه در روزهای همایش

6- برنامه های همایش :

- ایراد سخنرانی

- ارائه مقالات برتر

- تشکیل کارگاه تخصصی

- بازدید از اماکن توریستی و جاذبه های شهرستان

- برگزاری نمایشگاه توانمندیهای شهرستان

7- زمان : 19 و 20 مرداد 86

8- مکان : کمیجان – سالن جلسات آموزش و پرورش

   فرمانداری شهرستان کمیجان

                                                                                 ستاد برگزاری همایش

/ 0 نظر / 8 بازدید