بارش باران در اولين روزهای تابستان گر چه موجب خنکی وتلطيف هوای کميجان گرديد ولی نگرانی کشاورزان را بعلت آسيب ديدن مزارع بدنبال داشت .

  

کار برداشت گندم از گندمزارهای کميجان آغاز شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                             ***************

       

شب گذشته باتفاق خانواده  جهت تفريح به پارک کميجان رفتيم البته مسائلی باعث شد تا با ناراحتی وتاسف  برگرديم ازجمله:

۱- عدم روشنايی مناسب بعلت خرابی چراغها

۲- مزاحمت موتور سواران در محدوده خيابان کشيهای داخل پارک

۳- کمبود قابل محسوس وسايل بازی (جمعا ۲عدد تاب :۱عدد سرسره و۱عددچرخونک)

۴- خطرناک بودن بعضی وسايل وعدم دقت در نصب صحيح وسايل

۵- نبود سطل زباله

۶- شماهم متوجه شديد که عکس بالا برای اين پارک منظور ما نبود.

/ 0 نظر / 3 بازدید