اين دو روز کميجان برف ميباريد البته با تاخير ۲ماهه ولی باز خدا را شکر

 

نمايش ذبح اسماعيل  اولين کار  خانه نمايش کميجان با استقبال ميدم طی ۳روز در سالن نمايش فخرالدين عراقی روی صحنه رفت به کارگردانی قاسم کوخايی

/ 0 نظر / 5 بازدید