مديرنوسازي استان مركزي: قدمت يكهزار و‪ ۷۳۰‬كلاس درس استان بيش از‪۳۰‬سال است

اراك، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۱۱/۰۱‬

مديركل نوسازي مدارس استان مركزي گفت: يكهزار و ‪۷۳۰‬كلاس درس بالاي ‪ ۳۰‬سال قدمت در استان وجود دارد.

مهندس"محمدصادق قائمي" روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: از اين تعداد ‪ ۹۳۷‬كلاس در مقطع ابتدايي، ‪ ۴۳۲‬كلاس راهنمايي و ‪ ۳۶۱‬كلاس درس نيز در مقطع متوسطه است.

وي گفت: همچنين، شهرستان خمين با ‪ ۲۹۳‬كلاس درس بيشترين و كميجان با هفت كلاس درس كمترين كلاس بالاي ‪۳۰‬سال قدمت را دارد.

وي افزود: هم اكنون در استان مركزي يكهزار و ‪ ۹۵۷‬كلاس دونوبته وجود دارد كه از اين ميزان يكهزار و ‪۷۷۷‬كلاس درمقطع ابتدايي، ‪ ۴۳۸‬راهنمايي و ‪ ۳۴۲‬كلاس در مقطع دبيرستان است.

وي گفت: شهرستان اراك با يكهزار و ‪ ۷۵‬كلاس درس بيشترين و زرنديه با‪۳۷‬كلاس كمترين، كلاس دونوبته را دارد.

/ 0 نظر / 9 بازدید