چند خبر از کميجان

 

عيد غدير مبارک باد

 

*شروع بکار آقای وروانی در سمت شهرداری کمیجان:

آقای وروانی از حدود اوايل دی ماه  بعد از آقای نعمتی شهردار وآقای عباس کميجانی سرپرست شهرداری سمت شهرداری کميجان را بعده گرفتند.

*برپايی نمايشگاه توانمنديهای شهرستان کميجان: 

اولين نمايشگاه توانمنديهای شهرستان کميجان در محل سالن صنايع دستی کميجان از ۱۲بهمن شروع خواهد شد در اينمايشگاه ۱۲غرفه از سوی ادارات وارگانها واتحاديه های صنفی به شرح فعالييتها وارايه توليدات خود خواهند پرداخت.

*تشکيل اتحاديه های صنفی :

اتحاديه های صنفی شهرستان کميجان در قالب ۹اتحاديه با همت وتلاش آقای مسلم وکيلی رئيس اداره بازرگانی شهرستان تشکيل گرديد جا دارد از زحمات آقای وکيلی تشکر وقدردانی نماييم.

/ 0 نظر / 9 بازدید