عملکرد وفعالییت سرپرست محترم شهرداری کمیجان

جناب آقای عباس کميجانی سرپرست محترم شهرداری کمیجان در جزوه ای کامل وزیبا عملکرد وفعالییت های خود در 3 ماه تصدی این مسئولیت را به عنوان گزارش کارتهیه کرده ودر اختیار شهروندان قرار داده است ایکاش دیگر مسئولین ما نیز با تاسی ازين شیوه حسنه ؛افکار عمومی را در سال پاسخگویی در جریان قرار میدادند ؛تا مردم قدر شناس ما قدردان زحمات اين عزيزان باشند.(انشاءالله در آینده تیتر عملکرد ایشان را خواهیم نوشت.)

/ 0 نظر / 12 بازدید