معرفی رئیس شبکه بهداشت شهرستان کمیجان

روز سه شنبه با حضور معاون شبکه بهداشت استان مرکزی وفرماندار واهالی کمیجان مراسم معارفه دکتر یوسفی اولين رئیس شبکه بهداشت شهرستان کمیجان انجام گرفت.

/ 0 نظر / 5 بازدید