بسم الله الرحمن الرحیم ،
 من محمد باقرکبیری مدیرگروه صنعتی کبیر، که شامل شرکتهای خورجین گستر، بافت فرمهین ، زربافت فراهان ، کبیرریس ، سیمان کمیجان وهزاربافت می باشم که به اتفاق دوفرزندم مهندس حمید ومهندس وحید این گروه صنعتی را بنیان نهادیم .
  
نویسنده : قاسم جاويد ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ دی ،۱۳۸٤