شهرستان کميجان در سايت شهرکهای صنعتی ايرا ن (چه اطلاعات جامع وکاملی)!! 

 واقع در استان:مرکزی

 
جمعيت: 0
تعداد شهرها: 0
تعداد بخشها: 0
تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری: 0
تعداد واحدهاي در حال ساخت و ساز: 0
تعداد اشتغال واحدهای دارای پروانه بهره برداری(نفر): 0

ليست شهرک های صنعتی واقع در شهرستان
كميجان(0)


فاصله ها
فاصله تا فرودگاه(کيلومتر): 0
فاصله تا راه آهن(کيلومتر): 0
فاصله تا مرکزاستان(کيلومتر): 0
فاصله تا گمرک(کيلومتر): 0
فاصله تا نزديکترين بندر(کيلومتر): 0
  
نویسنده : قاسم جاويد ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٤