پیگیری مجدانه فرماندار کمیجان در جهت تشکیل مجمع کمیجانیهای مقیم تهران

پیگیری مجدانه فرماندار کمیجان در جهت تشکیل مجمع کمیجانیهای مقیم تهران

دومین نشست فرماندارکمیجان با معتمدین وروسای ادارات کمیجان در خصوص چگونگی تشکیل وفعال سازی مجمع کمیجانیهای مقیم تهران روز پنجشنبه 10شهریور ماه در محل فرمانداری برگزار شد .

برای شروع قرار بر این شد کمیته ای به عنوان کمیته شناسایی ودعوت کمیجانیهای مقیم تهران امر شناسایی را انجام داده تا به هماهنگی با مجمع فعلی کمیجانیهای مقیم تهران دعوت بعمل آمده وانشاءالله در نیمه اول مهرماه سالجاری جلسه ای در تهران با فرماندار :شهردار

شورای شهر ومعتمدین کمیجان برگزار گردد .

البته لازم به ذکر است که این مجمع متعلق به شهرستان کمیجان بوده وحضور عزیزان از میلاجرد سمقاور خنجین چهرقان وفس و سایرنقاط این شهرستان نشان از اندیشه والای این عزیزان در راه خدمت به زادگاه خود میباشد

  
نویسنده : قاسم جاويد ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤