موقعيت جغرافيايي

-5ºC   دما


کمي ابري

پديده جوي 
---   سمت باد
آرام   سرعت باد
نامحدود   ديد افقي
-9 ºC   نقطه شبنم
1019 Hpa   فشار
-16 ºC   كمينه دما
-2 ºC   بيشينه دما
0 mm   بارندگي 24 ساعته
61 %   کمينه رطوبت
94 %   بيشينه رطوبت
تاريخ و ساعت بهنگام شدن اطلاعات : 17:30   29/10/1384

  
نویسنده : قاسم جاويد ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٤